Privacy Policy

Visi mūsu klientu dati ir aizsargāti un netiek izpausti tālāk trešajām personām.

Datus par personām vai uzņēmumiem apstrādājam LR likumā noteiktajā kārtībā. Informācija par klientiem nepieciešama rēķinu, pavadzīmju izrakstīšanai, kā arī piegādes vietas noteikšanai un saziņai ar klientu.